PÉČE O VANU


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Mimořádnou pozornost a péči věnujeme nejen kvalitě výrobku samotného, ale také tomu, aby se budoucí uživatelé hydromasážní vany včas seznámili s novými možnostmi hydromasážní vany.

POKYNY PRO UMÍSTĚNÍ A OBSLUHU

Pozorně pročtěte a prostudujte všechny následující instrukce a také věnujte pozornost samolepící etiketě s nápisem VAROVÁNÍ, popřípadě jiným upozorněním umístěným na vnitřní ploše vany. Do práce na instalaci vany se nepouštějte, pokud si nejste jisti, že všem pokynům dobře rozumíte. Při pochybnostech kontaktujte svého prodejce, případně přímo distributorské centrum Dropof.cz.

Všechny hydromasážní vany dodávané firmou Forestground s.r.o. (dropof.cz) podléhají přísné výstupní kontrole a jsou odzkoušeny mimo jiné několik hodin trvajícím zkušebním provozem ověřujícím jak správnou funkci, tak těsnost systému. Přesto ještě před konečným zabudováním vany má být prakticky přezkoušen celý hydromasážní systém, zejména musí být prověřena dokonalá těsnost spojů potrubního systému. Ke vzniku drobných netěsností může dojít v průběhu dopravy nebo při ne zcela šetrné manipulaci s vanou. Záruka na vanu se nevztahuje na dodatečné náklady vzniklé opomenutím této kontrolní operace, kdy se netěsnost zjistí až po instalaci vany. S vanou manipulujte uchopením za nosný rám. Při manipulaci s vanou nikdy nepoužívejte trubky hydromasážní soustavy jako držadla! Je zakázáno provádět jakoukoliv údržbu elektroagregátů, pokud k nim není přerušen přívod elektrického proudu nebo pokud je vana naplněna vodou.

Umístění a montážní výška čerpadla nesmí být dodatečně měněna. Celý systém je uspořádán tak, aby bylo zaručeno snadné odvodnění a vysychání zabraňující nežádoucímu rozvoji kultur mikroorganismů ve zbytkové vodě. Před spuštěním systému vanu vždy pečlivě očistěte. Po delší době bez užívání vany se navíc doporučuje vanu před první koupelí nejprve napustit vodou a aplikovat do vody dezinfekční roztok doporučený výrobcem. Vanu ponechte s takovouto náplní v provozu po dobu cca 10 minut. Po vypuštění vany a jejím propláchnutí je možno začít užívat hydromasážní koupele. K dezinfekci využijte prodejcem doporučené přípravky v koncentracích uváděných na jejich obalech. Při použití hydromasážního systému neobohacujte vodu koupelovou pěnou. Pěna může snadno zavzdušnit čerpadlo, zhoršit čerpací funkci, případně vést k jeho vážnému poškození. Výrobce nedoporučuje použití koupelových olejů, popřípadě jiných prostředků, jejichž užívání by mohlo vést k poškození či zanášení rozvodného systému nebo instalovaných zařízení!

Bez předchozí konzultace s výrobcem nesmějí být prováděny žádné zásahy do konstrukce systému, tj. vyjímání nebo přidávání jakýchkoliv komponentů a zásahy do potrubní soustavy. Nekonzultovaným zásahem se uživatel vany vystavuje nebezpečí ztráty nároku na bezplatnou záruční servisní službu. Před každým zapnutím vany překontrolujte nasměrování ústí hydromasážních trysek. Při jejich vytočení vzhůru může dojít k přelití vody přes okraje vany. O způsobu použití hydromasážní koupele se poraďte se svým lékařem v případech, kdy ji hodláte využívat k intenzivní hydroterapii. To jest například při domácí rehabilitaci poúrazových stavů nebo onemocněních pohybového aparátu či nervové soustavy. Vhodnost využití hydromasážní vany konzultujte se specialistou v případě, že se dlouhodobě léčíte s jakýmkoliv systémovým onemocněním, zejména pokud máte problémy s vysokým tlakem nebo srdeční obtíže. Vhodný režim užití hydromasážní vany je správné stanovit ve spolupráci s poradnou také u těhotných žen. Děti do 12 let a vážněji zdravotně postižení nesmějí používat hydromasážní systém bez přítomnosti další osoby. Dozor musí mít snadný přístup do místnosti, kde koupel probíhá. Hladina vody ve vaně musí být během provozu mezi horní hranou nejvýše položené trysky a současně nesmí dosahovat hladinu o výšce 3 cm pod spodním okrajem bezpečnostního přepadu.

PROVOZNÍ POKYNY

Obsluha hydromasážní vany není koplikovaná. Vlastnosti akrylátu jsou odlišné od vlastností klasických povrchů van. Z toho důvodu dodržujte trvale dále uvedené pokyny, přispějete tím k prodloužení životnosti a spolehlivé funkci vany.

Vodu do vany napouštějte nejméně 3 cm nad nejvýše instalovanou trysku. Tím zajistíte optimální činnost čerpadla. Sílu proudu je možno regulovat pomocí pneumatických nebo elektronických ovladačů umístěných na okraji vany. Funkce ovladače je založena na přiměšování vzduchu do vodního proudu. Optimální teplota pro hydromasážní koupel je 36 – 37 °C. Pro zvýšení ozvěžujícího účinku je možno teplotu vody příměřeně snížit. U hydromasážní vany vybavené osvětlením nepovolujte kryt světla při napuštěné vaně. Nikdy nezakrývejte sací mřižku, zamezili byste tím přístupu vody k čerpadlu, což by mohlo být příčínou jeho zničení.

PÉČE A ÚDRŽBA

Pro běžné čištění vany doporučujeme používat vodu s octem. V žádném případě nepoužívejte abrazivní čistící prostředky a čistící písky. V oblasti, kde se vyskytuje tvrdá voda, zabráníte častějším čištěním usazování vodního kamene. Pro udržení lesku můžete použít speciální vosk na akrylátové předměty. Použití běžných vosků na automobily se z hygyenických důvodů nedoporučuje (nebezpečí alergické reakce nebo prostého podráždění kůže dráždivými chemikáliemi).

Objeví-li se na povrchu vany i přes pravidelně prováděnou údržbu obtížně odstranitelné skvrny, nejprve se je pokuste odstranit jemným tekutým pískem nebo otřít lihovým rozpouštědlem. Jemný tekutý písek je vhodný k odstranění mýdlového filmu z povrchu vany. K čištění požívejte vždy jemné mycí houbičky, případně jelenici, nikdy nepoužívejte drátěnku, čistíci písek nebo jiné pomůcky s ostrým povrchem.

UPOZORNĚNÍ

Nikdy nepoužívejte k čištění odbarvovače, aceton, toulen, ředidla na syntetické laky a další organická rozpouštědla. Použitím nevhodného čističe dochází k poškození struktury, na které se nevztahuje záruka. Čištění trysek a potrubí - při čištení oběhového systému postupujte následovně: naplňte vanu horkou vodou a přidejte 2 -3 polévkové lžíce octa, pro dezinfekci je možno požít některý přípravek s obsahem chlóru, desinfekční přípravek doporučený výrobcem připadně SAVO v příslušném ředění. Spusťte oběh cca na 10minut. Vypusťte teplou vodu, nahraďte ji vodou studenou. Opět spusťte oběh, tentokrát na cca 5 minut a vypusťte vanu.